Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy

Cele Stowarzyszenia "S-to-S"
(strona w budowie)

  1. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.
  2. Promowanie produktywnego zatrudnienia.
  3. Podejmowanie działań na rzecz łagodzenie skutków bezrobocia.
  4. Integrowanie osób związanych z problematyką rynku pracy, a także mających na tym polu osobisty dorobek.
  5. Poszukiwanie form i metod współpracy podmiotów rynku pracy i integracja ich działań w ramach wspólnych przedsięwzięć.
  6. Tworzenie platformy wymiany doświadczeń i współdziałania między podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 
  7. Popieranie inicjatyw podejmujących zadania rynku pracy.

O nas

Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy
„S-to-S”
 
zostało powołane w marcu 2000 roku i zarejestrowane w lipcu 2000 roku. Jego członkami-założycielami były osoby czynnie związane z realizacją polityki rynku pracy, z terenu całej Polski, wysokiej klasy specjaliści zarządzania urzędami pracy, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i różnorodnych form aktywizacji zawodowej.

Informacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy
S-TO-S"

KRS: 0000056820; REGON-017221245;
NIP: 521-31-57-142

e-mail: stos.stowarzyszenie@gmail.com 
01-451 Warszawa, ul. Jana Brożka 18/45

Nr konta bankowego: 
Bank PKO S.A. Oddz. II Warszawa Nr 70124010241111000002701097 

Publikacje Projekty

O nas

Dane teleadresowe

 

KRS: 0000056820; REGON-017221245;
NIP: 521-31-57-142

e-mail: stos.stowarzyszenie@gmail.com 
01-451 Warszawa, ul. Jana Brożka 18/45

Nr konta bankowego: 
Bank PKO S.A. Oddz. II Warszawa Nr 70124010241111000002701097 

 

...zawsze w górę...

Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy
„S-to-S”

zostało powołane w marcu 2000 roku i zarejestrowane w lipcu 2000 roku. Jego członkami-założycielami były osoby czynnie związane z realizacją polityki rynku pracy, z terenu całej Polski, wysokiej klasy specjaliści zarządzania urzędami pracy, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i różnorodnych form aktywizacji zawodowej.

nasz adres e-mail:
stos.stowarzyszenie@gmail.com