06
09/2016

Przystępujemy (wspólnie z WYG PSDB) do realizacji badania: Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach VIII osi prior... więcej »

06
09/2016

Zaczynamy projekt dla MR

rozpoczynamy badanie (w konsorcjum z WYG PSDB) dla Ministerstwa Rolnictwa: Ocena systemu monitorowania i ewaluacji PROW 2014 - 2... więcej »

Publikacje-"S-to-S"

Przygotowujemy publikacje, recenzujemy materiały, strony internetowe, programy szkoleniowe. Nasze doświadczenie obejmuje organizowanie konferencji, przygotowanie materiałów informacyjnych. W dorobku mamy poradniki dotyczące rynku pracy, promowania zatrudnienia, równości szans, wykorzystania funduszy unijnych. Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy międzynarodowej W poradniku: -innowacyjność w programie Kaptał Ludzki, -zastałem c...

więcej »

Projekty "S-to-S"

PROJEKTY zrealizowane przez Stowarzyszenie STOS -informacja nt. wybranych projektów- * * * _____________PROJEKTY___________ Zaczynamy projekt VIII 2016 Wygraliśmy przetarg na badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W realizacji VI...

więcej »