12 lipca 2017 r.

Dziś została podpisana umowa na realizację badania ewaluacyjnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Więcej "Projekty - Ewaluacje" 

6 lipca 2017 r.

Wygraliśmy postępowanie na realizację badania ewaluacyjnego Ocena ex ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach POPW 2014-2020.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

5 lipca 2017 r.

Właśnie zawarliśmy umowę na Ewaluację bieżącą kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

3 lipca 2017

Będziemy realizować badanie Uzupełnienie oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

27 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia wybrało ofertę konsorcjum Ośrodka Ewaluacji Sp. z o.o. i STOS na realizację badania Ewaluacja sposoby wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

20 czerwca 2017 r.

Kolejny sukces – nasza oferta na badanie Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

7 czerwca 2017 r.

sukces! Wygraliśmy (wspólnie z CODE Sp. z o.o.) postępowanie na realizację dla Ministerstwa Rozwoju badania pt. Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

1 czerwca 2017 r.

Będziemy realizować badanie Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MSP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 dla Województwa Małopolskiego.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

6-7 maja 2017 r. - udana wycieczka do Lwowa.

Nie samą pracą Stowarzyszenie żyje… wybraliśmy się do Lwowa. Widzieliśmy Operę, pomnik Mickiewicza, zadumaliśmy się na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt, wypiliśmy kawę w Żółkwi, a inne napoje w lokalnych barach. Warto odwiedzić Lwów, żeby lepiej zrozumieć naszą historię.

27 kwietnia 2017

Zawarliśmy umowę z Ministerstwem Rozwoju na realizację badania Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia osób młodych.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

21 kwietnia 2017

Podpisaliśmy umowę z Województwem Małopolskim na realizację badania Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"